ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG AMO

 

Dưới đây là điều khoản sử dụng ( sau đây gọi là “ Điều khoản”) quy định cho ứng dụng AMO ( sau đây gọi là “AMO”) do công ty cổ phần Công Nghệ AM (Vietnam) (dưới đây gọi là “công ty”) cung cấp.

Người sử dụng AMO ( dưới đây gọi là “ Khách hàng”) sẽ được coi là đã đồng ý với các điều khoản này khi sử dụng AMO.

Những trang hoặc những dịch vụ có trong AMO có khả năng sẽ có những điều khoản sử dụng khác. Khi sử dụng những trang hoặc dịch cụ này thì sẽ bắt buộc phải tuân theo điều khoản sử dụng riêng của các trang hoặc các dịch vụ này. Trường hợp có sự sai khác giữa điều khoản sử dụng này và những điều khoản có trong hợp đồng thì sẽ ưu tiên các điều khoản hợp đồng có trong từng hợp đồng.

Các nội dung của điều khoản này có thể bị thay đổi khi cần nên khi sử dụng AMO hãy tham khảo điều khoản sử dụng bản mới nhất.

I. Mục đích của AMO

Mục đích chính của AMO là để người dùng của AMO có thể nhận thông tin từ Ban Quản Lý, và gửi những đóng góp, phản hồi cho Ban Quản Lý. Sử dụng AMO như một công cụ hộ trợ cho việc thanh toán cho các chi phí sinh hoạt tại nơi ở.

II. Cài đặt và thông báo

Người dùng cài đặt ứng dụng đồng nghĩa với cho phép ứng dụng sử dụng thông tin địa điểm nếu người dùng mở chế độ dịch vụ địa điểm trên thiết bị sử dụng; Cho phép ứng dụng kết nối với camera và truy cập thư viện hình ảnh; Nhận thông báo nhắc nhở từ hệ thống.

III. Thủ thục đăng ký thành viên

Khách hàng có thể tiến hành đăng ký làm thành viên của AMO (dưới đây gọi là “ thành viên AMO”) theo các bước công ty đã quy định. Ứng dụng AMO sẽ cung cấp các dịch vụ có thể khác nhau đối với những khách hàng không phải là thành viên AMO hoặc chưa hoàn thành các bước đăng ký làm thành viên của công ty. Các nội dung dịch vụ công ty cung cấp sẽ do công ty toàn quyền quyết định nội dung và tùy thời điểm có thể thay đổi.

IV. Đăng ký và quản lý tài khoản đăng nhập

Khách hàng chịu trách nhiệm trong việc đăng ký, quản lý tài khoản đăng nhập và mật khẩu (dưới đây gọi là “tài khoản đăng nhập”), công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho những thiệt hại phát sinh do khách hàng quản lý không chặt chẽ, hoặc lỗi phát sinh do sử dụng sai, hoặc thiệt hại do bên thứ ba sử dụng tài khoản….Ngoài ra, khách hàng phải có trách nhiệm khi sử dụng các dịch vụ liên quan tới việc đăng nhập tài khoản ( bao gồm tất cả các dịch vụ kinh doanh khác không phải của công ty), và phải tuân thủ theo các quy định được quy định cho mỗi dịch vụ tương ứng. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nếu phát sinh các thiệt hại, hoặc tranh chấp giữa khách hàng và bên dịch vụ thứ ba khi khách hàng sử dụng dịch vụ có liên quan tới việc đăng nhập tài khoản.

V. Về quyền riêng tư : Về sử dụng thông tin cá nhân

1. Mục đích sử dụng

Khi cần thiết, công ty sẽ lấy một vài thông tin nhất định của khách hàng và những thông tin này sẽ được sử dụng với mục đích dưới đây

2. Cung cấp thông tin cho bên thứ 3

Ngoài các trường hợp dưới đây công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3.

3. Ủy thác nghiệp vụ

Để sử dụng cho các mục đích ở trên, và trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, cùng với việc thảo luận với luật sư chúng tôi có khả năng sẽ ủy thác một phần hoặc toàn phần thông tin cá nhân của khách hàng.

4. Công khai, sửa, xóa, ngừng sử dụng…

Trường hợp khách hàng yêu cầu công khai, sửa, thêm, xóa, ngừng sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi sẽ tiếp nhận theo quy định tại mục 5 “ sử dụng thông tin cá nhân”

5. Những trường hợp khác

Trường hợp khách hàng không nhập tất các mục được yêu cầu thì có thể sẽ không thể sử dụng được một phần hoặc toàn phần dịch vụ của AMO.

VI. Về sử dụng AMO

1. Cấm sử dụng/ buôn bán ở AMO

2. Thay đổi, dừng AMO

Tùy theo tình hình công ty có thể thay đổi dịch vụ AMO đang cung cấp cho khách hàng sử dụng. Trong trường hợp phát sinh hỏa hoạn, tai nạn hoặc những thiên tai khác thì có khả năng AMO sẽ bị ngưng sử dụng. Do vậy, nếu do thay đổi hoặc dừng dịch vụ AMO mà phát sinh thiệt hại cho khách hàng hoặc cho bên thứ ba thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc này.

3. Những thiết bị cần thiết để sử dụng dịch vụ AMO

Để sử dụng dịch vụ AMO quý khách hàng cần phải truy cập vào trang ứng dụng AMO. Quý khách hàng phải tự chuẩn bị thiết bị cũng như chi phí, các phần mềm phù hợp, các thao tác cần thiết. Công ty sẽ không chuẩn bị bất kỳ thiết bị nào để quý khách truy cập vào ứng dụng.

4. Đăng bài nhận xét và quyền tác giả…

5. Các dịch vụ liên kết bên ngoài cho bài viết đăng tải trên AMO

VII. Miễn nhiễm

Quý khách phải có trách nhiệm khi sử dụng AMO. Dưới đây mong quý khách đọc kỹ và hiểu rõ trước khi sử dụng.

1. Thông tin Tiện Ích và thông tin sản phẩm

Công ty không đảm bảo các thông tin Tiện Ích cũng như các thông tin liên quan tới sản phẩm có trong Tiện Ích. Khi sử dụng dịch vụ Tiện Ích chúng tôi khuyên quý khách nên xác nhận trực tiếp với đơn vị cung cấp Tiện Ích từ trước về địa chỉ, giờ mở cửa, ngày nghỉ…bằng điện thoại trước. Ngoài ra, công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu có phát sinh thiệt hại cho bản thân người sử dụng hoặc bạn bè người sử dụng do các thông tin Tiện Ích và sản phẩm có trong Tiện Ích.

Trường hợp phát hiện thông tin Tiện Ích không chính xác quý khách hãy liên hệ qua email info@amtechcom.vn hoặc hotline 024.3836.3456 .

2. Nội dung bài nhận xét

Công ty không đảm bảo về nội dung bài nhận xét được đăng trên trang. Quý khách hãy tự đánh giá và sử dụng. Ngoài ra, công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không phải bồi thường nếu có phát sinh thiệt hại gì cho khách hàng hoặc cho bạn bè của khách hàng.

3. Những trang đích

Công ty không đảm bảo về những trang web do bên thứ 3 đăng tải lên. Quý khách hãy tự đánh giá và sử dụng. Ngoài ra công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không phải bồi thường nếu có phát sinh thiệt hại gì cho khách hàng hoặc bạn bè của khách hàng.

4. Xóa bài viết nhận xét

AMO tuy là ứng dụng cung cấp tính năng đăng nhận xét của quý khách, nhưng để mọi người sử dụng một cách thoải mái thì nếu phát hiện ra các bài nhận xét tương tự hoặc liên quan tới các nội dung ở dưới thì có khả năng bài viết sẽ bị xóa mà quý khách sẽ không nhận được cảnh báo trước.

Do vậy bài viết có thuộc đối tượng bị xóa hay không sẽ do công ty đánh giá.

Ngoài ra như mục 5 của 6 về những bài viết nhận xét được đăng tải trên các trang dịch vụ ngoài liên quan thì để hiển thị được ở các trang web, dịch vụ bên ngoài của bên thứ 3 thì công ty sẽ không xem xét các biện pháp xóa các bài viết này.

VIII. Quyền tác giả, quyền tài sản và những quyền khác

  1. Tất cả quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của những nội dung có trong AMO như thông tin cá nhân, thông tin sản phẩm, ảnh, quảng cáo, thiết kế thuộc về công ty hoặc thuộc về người có quyền hợp pháp.
  2. Những phần mềm được sử dụng trong AMO được đều tuân thủ theo luật về quyền sở hữu trí tuệ.
  3. Ngoài trường hợp được sự đồng ý của công ty, khách hàng về việc sử dụng những nội dung có bản quyền tác giả , hoặc quyền sở hữu trí tuệ, hoặc tuân theo luật pháp được người sở hữu đồng ý cho phép sử dụng thì không được sử dụng những nội dung trên AMO để sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, bán lại, phát tán, phân phối, dịch thuật…
  4. Công ty sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu khách hàng vi phạm những điều ghi trên và gây ra thiệt hại. Ngoài ra, trường hợp khách hàng kiếm được lợi nhuận từ các hành động trên thì công ty có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán số tiền tương đương với số lợi nhuận khách hàng kiếm được.

IX. Những hành vi bị cấm

  1. Những hành vi dưới đây là những hành vi cấm khách hàng khi sử dụng dịch vụ AMO
  1. Trường hợp khách hàng vi phạm các điều trên hoặc công ty đánh giá là không phù hợp với nội dung, mục đích của AMO thì công ty sẽ yêu cầu dừng không cho tiếp tục sử dụng AMO và có những biện pháp thích hợp (dưới đây gọi là “ biện pháp cho ngừng sử dụng”). Công ty sẽ tiến hành các biện pháp cho ngừng sử dụng dự vào đánh giá của công ty chứ không tính theo việc tự chịu trách nhiệm của khách hàng, chúng tôi không có trách nhiệm phải trả lời cho khách hàng về lý do để tiến hành các biện pháp ngừng sử dụng.Thêm vào đó công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu có phát sinh thiệt hại cho khách hàng do việc tiến hành các biện pháp ngừng sử dụng.

X. Thay đổi điều khoản này

Công ty có quyền thay đổi nội dung điều khoản này. Khi đó công ty sẽ thông báo trên ứng dụng AMO hoặc thông báo bằng một phương pháp thích hợp. Nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi thông báo và sẽ coi rằng khách hàng đồng ý với các nội dung thay đổi.

XI. Quy trình hủy bỏ quyền thành viên

  1. Trường hợp thành viên AMO có nguyện vọng bỏ quyền làm thành viên thì công ty sẽ tiến hành các thủ tục bỏ quyền thành viên.
  2. Trường hợp thành viên AMO tiến hành thủ tục bỏ quyền thành viên thì khách hàng sẽ mất quyền sử dụng, đặc quyền của tài khoản sử dụng trong AMO từ trước tới giờ.
  3. Cho dù có tiến hành thủ tục bỏ quyền thành viên thì những bài viết nhận xét của thành viên sẽ không bị xóa.
  4. Cho dù đã hoàn thành thủ tục bỏ quyền thành viên, hoặc kết thúc hợp đồng với AMO thì vẫn phải tuân theo những điều khoản ở các mục sau: mục IV. Đăng ký và quản lý tài khoản đăng nhập; V. Về quyền riêng tư;  mục (1), (2), (4), (5) của VI. Về sử dụng AMO; VII. Miễn trách nhiệm; VIII. Quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác; IX. Những hành vi bị cấm; XII. Quy định của luật.

XII. Quy định của luật

Điều khoản này được lập dựa vào luật Việt Nam, khi phát sinh tranh cãi cần phải ra tòa đối với điều khoản này thì sẽ được giải quyết tại tòa án thành phố Hà nội.

XIII. Liên hệ

Nếu có thắc mắc gì xin hãy liên hệ bằng hòm thư điện tử info@amtechcom.vn hoặc số điện thoại 024.3836.3456