ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH


Điều khoản sử dụng

(Hiệu lực từ tháng 01/01/2020)
Điều khoản sử dụng (gọi tắt là ĐKSD) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa nhà phát triển nền tảng AMO với thành viên đăng ký trên trang AMOAPP (gọi tắt là thành viên), về việc truy cập trang AMO tại địa chỉ: https://amoapp.vn/. Bao gồm các dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc các ứng dụng được giới thiệu trên trang AMO và các trang web khác được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này (gọi tắt là website).

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản được đăng tải ở đây. Tại bất cứ thời điểm nào, chúng tôi có thể cập nhật các quy định này mà không cần báo trước. Khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản được cập nhật, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản thỏa thuận đã được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên tham khảo điều khoản sử dụng và tuân thủ các điều này để sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.

​1. Đăng ký, cảnh báo và khóa tài khoản

Để đăng ký thành viên bạn phải

 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Từ 13 tuổi trở lên thông qua sự cho phép của phụ huynh

AMO có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn ngay lập tức mà không cần phải thông báo trước. Các trường hợp mà bạn có thể bị chúng tôi khóa tài khoản bao gồm:

 • Có ảnh chứa nội dung độc hại: khiêu dâm, bạo lực, kinh dị,…
 • Có thông tin cá nhân chứa nội dung độc hại: tìm kiếm tình dục, khiêu dâm, bạo lực, kinh dị, ma túy,…
 • Có hành vi, hành động xấu: đe dọa, rình rập, quấy rối người dùng khác,…
 • Có lời lẽ xấu: thô tục, lăng mạ hay tấn công người dùng khác,…​

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website này đều thuộc về AMO hoặc được cấp phép hợp pháp cho AMO sử dụng tại website này. Trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của AMO, bạn không được phép đăng tải, gửi, xuất bản, tái sản xuất, sửa đổi, truyền hoặc phân phát dưới bất cứ hình thức nào.​

3. Hành vi ứng xử của thành viên

A. Các nội dung chính trị, tôn giáo, sắc tộc và đồi trụy

Bạn đồng ý rằng:

 • Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
 • Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Không lợi dụng website để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

B. Cách thức ứng xử

Bạn đồng ý rằng không được phép đăng tải, gửi, xuất bản, tái sản xuất, sửa đổi, truyền hoặc phân phát những thông tin sau dưới bất cứ hình thức nào:

 • Những thông tin về bản quyền, các nhãn hiệu, tên gọi độc quyền và các nội dung khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ vào mục đích thương mại, hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.
 • Bất kỳ thông tin và hình ảnh bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, ghê rợn, xúc phạm, lăng mạ, giả mạo cá nhân hoặc tổ chức khác, thù hận, kích động, phân biệt chủng tộc, dân tộc … gây khó chịu hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay nước ngoài.
 • Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp.
 • Tải lên, đăng, gửi thư, cung cấp hoặc truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, “thư linh tinh”, “thư rác”, “thư gửi hàng loạt”, …và các thông tin khác mà người dùng không mong muốn hoặc không cho phép vì mục đích thương mại.
 • Gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 • Bất kì thông tin cá nhân của người khác mà chưa được người đó đồng ý.

C. Gây rối, hoạt động phạm pháp

Bạn đồng ý rằng:

 • Chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.
 • Bạn sẽ không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vào các hoạt động phi pháp.
 • Không cố gắng để truy nhập bất hợp pháp đến Dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của người dùng khác.
 • Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.
 • Không tạo nhiều hơn một tài khoản trên cùng một địa chỉ IP.
 • Không quấy rối trong các bài viết. Trong trường hợp bạn lợi dụng các dịch vụ của chúng tôi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật (ví dụ như lừa đảo, chiếm đoạt, mại dâm …) thì bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường mọi thiệt hại cho chúng tôi.

​4. Nội dung thành viên đăng tải trên Website

 • Bạn sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung thông tin mà bạn đăng tải, công bố, truyền và phân phối trên website (gọi tắt là thông tin thành viên).
 • Bạn đồng ý rằng AMO không giữ quyền điều khiển các nội dung này, tuy nhiên chúng tôi có quyền xóa các thông tin do bạn gửi lên nếu nội dung của chúng không tuân thủ các điều khoản trong ĐKSD, hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, pháp luật và văn hóa Việt Nam. Hoặc nội dung của chúng dùng để lăng mạ, sỉ nhục, phỉ báng, gây hấn, kích động, chia rẽ các thành viên khác.​

5. Các liên kết tới các trang Web khác

 • Để thuận tiện cho việc sử dụng của người dùng, dịch vụ của chúng tôi có cung cấp cho người dùng một số liên kết đến các trang web khác (có tên miền không chứa AMO). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website này.
 • Bất cứ sự tham chiếu (truy cập) nào tới trang web nào được liên kết ở đây hoặc tới một sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên trang web này không phải là một khuyến cáo của AMO. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các website này.​

6. Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn phát hiện ra ý tưởng, tác phẩm của bạn đã bị sao chép dẫn đến vi phạm bản quyền hoặc nếu bạn phát hiện việc vi phạm thông tin trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi một số thông tin dưới đây:

 • Mô tả tác phẩm của bạn mà bạn cho rằng đã bị vi phạm bản quyền.
 • Mô tả nơi thông tin bị vi phạm trên Website.
 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 • Bạn phải chứng minh được rằng việc sử dụng này là không được sự cho phép của người giữ bản quyền, người đại diện hoặc luật pháp.
 • Bạn phải khẳng định rằng, các thông tin trên là chính xác và bạn chính là người giữ bản quyền hoặc là người được ủy thác giữ bản quyền đó.
 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy thác độc quyền.

Vui lòng gửi thông tin của bạn tới AMO theo địa chỉ sau: support@amtechcom.vn. Căn cứ vào các thông tin nhận được, AMO sẽ thông báo cho thành viên về việc được cho là vi phạm. (Không bao gồm thông tin cá nhân của bạn, các thông tin chỉ được cung cấp nếu pháp luật yêu cầu). Nếu AMO tiếp tục nhận được thông báo về việc vi phạm bản quyền liên quan đến nội dung đã được đăng tải của thành viên, thành viên đó sẽ được xem là tái vi phạm bản quyền. AMO sẽ xem xét việc chấm dứt hoạt động đối với tài khoản của những người tái vi phạm bản quyền này.​

7. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

AMO sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những hậu quả, những thiệt hại (bao gồm kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, uy tín, việc sử dụng, gián đoạn kinh doanh, mất mát dữ liệu, hoặc những thiệt hại về chi phí mua hàng hóa, hàng hóa/dịch vụ thay thế và các thiệt hại vô hình khác) nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay là kết quả logic do truy cập hay ngoài việc truy cập được tới trang Web này hoặc các trang liên kết mặc dù đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.​

8. Miễn trừ

Bạn đồng ý và đảm bảo cho AMO, công ty chủ quản (Công ty cổ phần công nghệ AM), các viên chức và các nhân viên của chúng tôi, các tổ chức liên kết và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên Web Site, việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng, việc bạn vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành.​

9. Thông tin chung

Các điều khoản này cùng với Quy định về quyền riêng tư được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa bạn và AMO về việc sử dụng dịch vụ của bạn. Nếu bất kỳ điều khoản nào của ĐKSD bị vô hiệu thì các điều khoản khác của ĐKSD vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, chính sách quyền riêng tư sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách hàng về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách hàng là rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi chỉ sử dụng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách hàng tuân thủ theo nội dung của chính sách quyền riêng tư này và chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch sử dụng dịch vụ tiện ích

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của quý khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích liên quan đến giao dịch. Quý khách hàng có thể truy cập vào web và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, quý khách hàng đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết quý khách hàng là ai nếu quý khách hàng không đăng nhập vào tài khoản của mình.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi quý khách đăng ký tài khoản ứng dụng, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Họ & Tên
 • Địa chỉ
 • Địa chỉ Email
 • Điện thoại
 • Ngày tháng năm sinh

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Gửi thông báo đến khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua ứng dụng của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng.

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của quý khách hàng cho quá trình cung cấp dịch vụ, cho những thông báo sau này và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách hàng đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua ứng dụng và theo yêu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng hoặc trực tiếp cung cấp dịch vụ cho quý khách.

Các khoản thanh toán trực tuyến sẽ được xử lý bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán của chúng tôi. Quý khách hàng chỉ đưa cho chúng tôi hoặc đại lý hoặc website những thông tin chính xác, không gây nhầm lẫn và phải thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi.

Chi tiết yêu cầu sử dụng tiện ích của quý khách hàng được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp. Tuy nhiên, quý khách hàng có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên ứng dụng. Tại đây, quý khách hàng sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những dịch vụ đã sử dụng, những sản phẩm đã được giao và những sản phẩm đang được giao và chi tiết email, thông tin ngân hàng và bản tin mà quý khách hàng đăng ký theo dõi dài hạn. Quý khách hàng cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.​

Đối tác thứ ba và liên kết

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách hàng cho các công ty khác trong nhóm. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của chính sách bảo mật. Ví dụ: Chúng tôi sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Trong khuôn khổ chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước, trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần công nghệ AM và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, có thể sử dụng cookies của Google Analytics hoặc cookies của bên thứ ba (như DoubleClick) để thu thập thông tin, tối ưu hóa và phục vụ cho mục đích quảng cáo dựa trên lần truy cập website của người dùng trong quá khứ.​

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của quý khách cho đối tác cung cấp tiện ịch đã được khách hàng lựa chọn để thực hiện dịch vụ đã yêu cầu.

Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên ứng dụng AMO – tiện ích chung cư, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

Quý khách có thể kiểm tra thông tin tài khoản chi tiết bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên ưng dụng. Tại đó, quý khách có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các thông báo đã nhận, các yêu cầu đã gửi, các dịch vụ tiện ích đang sử dụng và đã hoàn tất. Quý khách cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mật khẩu trừ khi đó là lỗi của chúng tôi.​

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trong trong hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, hoặc cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

​4. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AM

Địa chỉ: Số 24, LK28, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông,, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3836.3456

Email: support@amtechcom.vn

​5. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào ứng dụng AMO – tiện ích chung cư

​6. CAM KẾT VỀ BẢO MẬT

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của quý khách hàng. Khi thu thập dữ liệu trên ứng dụng, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của quý khách hàng trên máy chủ an toàn. Chúng tôi khuyến cáo rằng quý khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát của quý khách hàng có thể xảy ra trong việc trao đổi thông tin của quý khách hàng qua internet hoặc email.

Quý khách hàng vui lòng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống ứng dụng. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi trên website www.amoapp.vn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của ưng dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên ứng dụng cho một bên thứ ba nào khác khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

​7. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

Quý khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của quý khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào quý khách hàng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho mục đích tiếp thị.

​8. THAY ĐỔI VỀ ĐIỀU KHOẢN QUYỀN RIÊNG TƯ

www.amoapp.vn có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định quyền riêng tư vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên website của chúng tôi.

Nếu quý khách không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, hoặc có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại website www.amoapp.vn hoặc qua hotline: 024.3836.3456


Đăng ký sử dụng AMO

Hãy để công nghệ giúp bạn nâng cao chất lượng dịch vụ chung cư